V ZDA so nevtralnost že skoraj pokopali

Posted by on May 27, 2017 in Slovenija | No Comments
V ZDA so nevtralnost že skoraj pokopali

Iz zibelke demokracije prihajajo nove zaskrbljujoče informacije, ki napovedujejo dokončno smrt nevtralnosti interneta. Čeprav je nevtralnost uzakonil šele Barack Obama leta 2015, je ta koncept pomemben za razvoj spletne ekonomije, za izenačevanje možnosti uporabe internetnih tehnologij in izenačevanja dostopa do spleta ter vsebin na njem. Trumpova administracije je najprej z odstavitvijo in zamenjavo nadzornih kadrov regulatorne komisije za komunikacije (FCC) poskrbela za “razumevajoče regulatorje”, nato pa z novimi predlogi zakonodaje začela zabati nože v obstoječi pravni red.

The first half of the NPRM sets out the FCC majority’s proposal for reversing classification of broadband internet access services as “telecommunications services” governed by Title II of the Communications Act. Among other things, this section discusses the effect this reversal would have on the FCC’s ability to enforce its privacy laws and implement its Lifeline program, which provides a subsidy to low-income households for broadband. (več)

Pri celi zgodbi je najbolj bizaren odnos predsednika FCC, Ajit Pai, ki poudarja, da je nevtralnost interneta slaba za vse in se jo je treba čimprej znebiti.

Ajit Pai, the current head of the FCC, argues that rules enforcing net neutrality hamper job growth and discourage investment. For this reason, in a statement, the FCC said it expected its proposed changes to “substantially benefit consumers and the marketplace.” It also said that, before the rules were changed in 2015, the FCC helped to preserve a “flourishing free and open internet for almost 20 years.” (vir)

To seveda ni res. Vse interesne skupine, razen velikih telekomov, namreč že več let poudarjamo pomembnost nevtralnosti in se borimo proti prevladi telekomov, ki jih skrbi samo končna računica, v kateri morajo biti oni zmagovalci za vsako ceno.

It appears that a vendor working for Comcast sent a totally bullshit cease-and-desist letter regarding a pro-net neutrality site: Comcastroturf.com, created by our friends over at Fight for the Future. The Comcastroturf website was set up as a tool to see if someone filed bogus FCC comments in your name. As you probably recall, there is a bot that has been flooding the FCC comment site with bogus anti-net neutrality comments, filed in alphabetical order. Reporters contacted some of the individuals whose names appear on these comments, and they had no idea what it was about. People are still trying to track down who is actually responsible for the bogus comments, but Fight for the Future set up this neat site to let you check if your name was used by whoever is behind it. (vir)

Še več – če bodo telekomi z dovoljenimi in nedovoljenimi prijemi dosegli dokončno odpravo nevtralnosti interneta, potem se moramo začeti pogovarjati o alternativnem internetu. Obstoječi bo namreč dokončno umrl. In ne, Theresa May nam ne bo v veliko pomoč.

British politician Theresa May – yes, the same one that wants to revive fox hunting – intends to introduce new, controversial regulations on the way the internet works. To ensure Britain becomes “the global leader in the regulation of the use of personal data and the internet,” she and fellow Conservatives wants to allow the government to decide what is online and available for citizens to view. (vir)

V Sloveniji odločevalci tako radikalnih ukrepov niso napovedali.

Ministrstvo za javno upravo je v parlament poslalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah, v katerem so predlagali več spornih rešitev, o katerih smo pri nas že pisali in jim javno nasprotovali. Tako je policija predlagala vključitev cenzurnega sistema IWOL, problematično pa je bila definirana nevtralnost interneta, ki je zaradi relativne ohlapnosti grozila, da bo postala samo mrtva črka na papirju.

V njemu ni več sistema IWOL, ki ga je zagovarjala slovenska policija. Tudi nevtralnost interneta ima še vedno svoj člen, čeprav lahko hitro opazimo, da se je ministrstvo pri pisanju predloga zgledovalo po relativno slabi evropski zakonodaji in ni upoštevalo predlogov javnosti, ki je zahtevalo zgledovanje po pozitivnih primerih nizozemske zakonodaje, ki se je jasno uprla evropskim birokratom, uzakonila prepoved ničelnih storitev in kaznovala telekome, ki so take storitve ponujali (vir). V pojasnilu ministrstvo opozarja, da mora biti zakonodaja v skladu z evropskim pravnim redom, a ta trditev ne zdrži kritične presoje. Tudi Julia Reda, evropska poslanka piratske stranke opozarja, da slepo prepisovanje evropskih okvirov ni dobro.

V trenutnem predlogu v 203. členu tako piše, da

“(1) Agencija spodbuja ohranitev odprtega in nevtralnega značaja interneta ter možnost dostopa in razširjanja informacij ali uporabe aplikacij in storitev po lastni izbiri končnih uporabnikov.” (vir)

in da

“(3) Operaterji omrežij in izvajalci storitev dostopa do interneta si kar najbolj prizadevajo za ohranitev odprtega in nevtralnega značaja interneta, s tem da ne smejo omejevati, zadrževati ali upočasnjevati internetnega prometa na ravni posameznih storitev ali aplikacij ali izvajati ukrepov za njihovo razvrednotenje, razen v primeru:

  1. nujnih tehničnih ukrepov za zagotavljanje nemotenega delovanja omrežij in storitev (npr. izogibanje zgostitvi prometa),

  2. nujnih ukrepov za ohranjanje celovitosti in varnosti omrežij in storitev (npr. odpravljanje neupravičenega prekomernega zasega prenosnega medija – kanala),

  3. nujnih ukrepov za omejevanje neželenih komunikacij v skladu s 158. členom tega zakona,

  4. odločbe sodišča.” (vir)

Čeprav se na prvi pogled zdi, da se Slovenija s to zakonodajo zavezuje k nevtralnosti interneta, se hudič skriva v podrobnostih. Zakonodaja namreč veliko težo predlaga na regulatorni organ, ki mora skrbeti za “spodbujanje organitve odprtega in nevtralnega značaja”. Iz ameriškega primera lahko na zelo plastičen način vidimo, kako se da to spodbujanje razumeti.

Leave a Reply